"برای رشد معنوی، مهارت هم لازم است."

۲۹ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

عزت

عزت نتیجه حماسه است. عزت انسان با همه زیبایی هایش دشمنان سر سختی دارد. «لذت» و «منفعت» دو دشمن عمده عزت هستند. اگر کسی بخواهد عزت خودش را حفظ کند باید از بسیاری لذت ها و منفعت ها چشم پوشی کند. آن گاه در راه حفظ این عزت حماسه ها پدید خواهد آمد. البته عزت منافع و لذائذ پایدار به انسان ها خواهد داد.

۳۱ خرداد ۹۳ ، ۰۳:۱۵ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

جمله طلایی

تا خوب ها خوبتر نشوند ؛ بدها خوب نمیشوند!
۳۱ خرداد ۹۳ ، ۰۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

تفکر

تفکر مهم ترین وسیله گشایش قلب و پرواز روح انسان است؛ ولی تفکر برای انسان های سالم و با صفا! نه آدم هایی که تا به فکر فرو میروند یا حسرت گذشته را میخورند یا حرص آینده را و یا به دیگران حسادت میکنند. اینجور آدم ها بهتر است فکر نکنند! شاید ذکر گفتن برایشان بهتر باشد. اگر چه اساسا ذکر نوای عاشفانه اهل فکر است.

۳۰ خرداد ۹۳ ، ۰۱:۴۴ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

عبد

اگر بخواهی عبد باشی اول باید گناه نکنی! بعد بی گناه که شدی، برای گناهان زیادی توبه خواهی کرد. گناه شکری که هیچگاه نمیتوانی بجا آوری، گناه حق بندگی را ادا نکردن، گناه خود را گناهگار ندیدن، گناه فاصله زیادی که با او داری و گناهانی که فقط آدم های خوب آن هارا درک میکنند و نیمه شب به خاطرش هق هق گریه میکنند.

۲۹ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

کلید طلایی زندگی مشترک

مردان اطاعت و زنان محبت میخواهند. آقایان دل خانم ها را نشکنند؛ خانم ها غرور مرد را نشکنند.
۲۸ خرداد ۹۳ ، ۰۳:۰۳ ۰ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

محاسبه نفس

انسان میتواند هر روز دریافت تازه و عمیق تری از خود پیدا کند و نفس خود را بهتر بشناسد به شرط آن که خود را محاسبه کند. اما اکثر آدم ها خود را نمیشناسند چون از خود حساب نمیکشند؛ مثلا از خود نمیپرسند هر کاری را چرا انجام داده اند. محاسبه نفس یکی از مهم ترین راه های معرفت نفس است.

۲۷ خرداد ۹۳ ، ۱۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

گناهان بزرگ

اگر گناهان بزرگ در زندگی دارید؛ به پدر و مادرتان مهربانی کنید تا گناهانتان در پرونده کم رنگ شود.

۲۶ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۴۳ ۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

موتور وجودی انسان

با یاد مرگ تمامی مشکلات؛ غم ها‌؛ غصه ها؛ کینه ها و کدورت ها و حسادت ها و ... حل مشود. یاد مرگ موتور وجودی انسان را میزان می کند.

۲۶ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۳۹ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

خلاقیت

خلاقیت یکی از لحظه های ناب زندگی و یکی از سالمترین لذت های انسان است. خلاقیت شباهت پیدا کردن انسان به خداست. برای رسیدن به یک خلاقیت عمیق و پایدار باید رها بود، رها از بندهای هوای نفس، نه رها از بندگی خدا. بندگی خدا عین رهایی از همه بندهاست.

۲۵ خرداد ۹۳ ، ۰۶:۳۵ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

دلم میخواد!

وقتی بنای مخالفت با جوجه ای به نام "دلم میخواهد" نداشته باشیم، این جوجه تبدیل به غول بی شاخ و دم و اژدهای وحشتناک و بیرحمی خواهد شد که ما را به اسیری خواهد کشید؛ نه میمیریم که از دستش راحت شویم. نه اجازه حیات به ما خواهد داد. نه میتوانیم از او به جایی شکایت کنیم. نه جای دفاعی برای  ما باقی میگذارد.

۲۳ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۵۱ ۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰