تجمع آدمهای خوب در کنار هم و همدلی، همصدایی و همکاری آنها با یکدیگر مهمترین منبع تولید قدرت حق و نور معنویت در عالم است. در حالیکه اهل باطل هرقدر دور هم جمع شوند اثر چندانی در عالم ندارند. هرچه قدر این تجمع بیشتر باشد معجزات بزرگتری می آفریند. مثل تجمع پیاده روی اربعین در کربلا.