خدایا آنقدر تو را در لابلای تمامی لحظه ها و پشت تمام پرده ها جستجو میکنم تا بتوانم براحتی تو را ببینم، معنای نگاهت را دریابم و مهربانی چشمانت را لمس کنم. آنگاه پیام تک تک حادثه های زندگیم، که مقدرات تو و امتحانات من است را خواهم فهمید و دیگر برای همیشه بنده وفادار تو خواهم بود.