بیایید با «فکر» هدف عالی انتخاب کنیم، نه با موعظه. چه عواملی انسان را به فکر می‌اندازند؟ مؤثرترین عامل تفکر که یقۀ آدم را می‌گیرد و او را به فکر می‌اندازد و در مسیر تفکر هم دست آدم را می‌گیرد تا به مقصد برساند، شهید است. چرا رهبر انقلاب، حدود 20 سال است که کتاب خاطرات شهدا را می‌خوانند و تقریظ می‌نویسند؟ زیرا خاطرات شهدا انسان را به فکر وادار می‌کند. سند محکم این کلام حضرت امام(ره) است که می‌فرمود: «پنجاه سال عبادت کردید، و خدا قبول کند، یک روز هم یکى از این وصیتنامه‏ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید»