در ماه رمضان گناهان بخشیده می شود اما روایتی نداریم که بفرماید هر کسی در ماه رمضان برای بخشش گناهانش یک قطره اشک بریزد بهشت بر او واجب می شود. اما یک قطره اشک برای اباعبدالله الحسین(ع)، نه تنها باعث بخشش گناهان می شود،بلکه بهشت را بر او واجب می کند.