"برای رشد معنوی، مهارت هم لازم است."

۳ مطلب با موضوع «ایمان» ثبت شده است

روز قیامت

این که روز قیامت کسی نمیتواند برای کسی کاری انجام دهد اصلش در این دنیا است؛ در چه زمینه ای؟ در این زمینه که هر کسی باید خود پا روی هوای نفس خود بگذارد. کسی نمیتواند به جای کسی کاری انجام دهد. اگر کسی را وادار به کار خوبی کنی دیگر این کار؛ کار او نیست.

۲۶ تیر ۹۳ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

آدم شدن تحمل میخواد!

لازمه مهربان بودن، تحمل نا مهربانی هاست. لازمه عدالت طلبی برای جامعه، تحمل بی عدالتی ها علیه خود است. لازمه خدمت به دیگران، تحمل قدردانی نشدن است. آدم حسابی شدن تحمل و ظرفیت میخواهد!

۰۳ تیر ۹۳ ، ۱۰:۰۹ ۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

دلم میخواد!

وقتی بنای مخالفت با جوجه ای به نام "دلم میخواهد" نداشته باشیم، این جوجه تبدیل به غول بی شاخ و دم و اژدهای وحشتناک و بیرحمی خواهد شد که ما را به اسیری خواهد کشید؛ نه میمیریم که از دستش راحت شویم. نه اجازه حیات به ما خواهد داد. نه میتوانیم از او به جایی شکایت کنیم. نه جای دفاعی برای  ما باقی میگذارد.

۲۳ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۵۱ ۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰