"برای رشد معنوی، مهارت هم لازم است."

۲۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

مبارزه دائمی

با هر انگیزه خوبی که با هوای نفس مبارزه کنی، خواهی دید که در لابلای انگیزه های خوب، هوای نفس دیگری پیدا میشود. هوای نفس مانند علف هرزه در مزرعه دل ما میروید.  هر چه این مزرعه را با معنویت آبیاری میکنی، علف هرزه ها هم بیشتر آب میخورند. چاره این نیست که دلت را بخشکانی؛ باید دائما علفها را درو کنی.

۲۶ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

راه رسیدن به قدرت

قدرت هایی که انسان میتواند به دست بیاورد، بسیار بیشتر از آن است که قابل تصور است. تنها راه به دست آوردن این قدرت ها ، مخالفت با هوای نفس به امر خدا و عبادت مخلصانه است. البته اگر کسی بخاطر به دست آوردن این قدرت ها، مجاهدت و عبادت کند به دنبال هوا رفته است و عبادتش مخلصانه نخواهد شد.

۲۵ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۱۳ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دوست داشتن

دوست داشتن اتفاقی است که اگر نیفتد زندگی سرد خواهد بود و اگر اتفاق بیفتد به مرور همه چیز را آتش خواهد زد. دوست داشتن حد وسط ندارد. اگر به کسی علاقه نداشته باشی شاد نیستی، اگر کسی را دوست داشته باشی غمگین خواهی شد. مگر این که خدا را بیش از همه دوست داشته باشی؛ آن گاه به تعادل میرسی.

۲۴ اسفند ۹۳ ، ۱۵:۱۲ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

سهمیه لذت در دنیا

اگر باور کنیم سهم ما از لذت در دنیا هیچ گاه کم نمیشود و طبق مقدرات الهی سهمیه خود را دریافت خواهیم کرد، هیچ گاه گناه نخواهیم کرد. هر چه از طریق گناه بناست به ما برسد از راه صواب بهترش به ما خواهد رسید. گناه فقط سهمیه ما را از لذت کم میکند و راه درست، سهمیه ما را افزایش هم میدهد.

۲۳ اسفند ۹۳ ، ۰۶:۵۹ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

نحوه برخورد با محدودیت های زندگی

دنیا سرشار از محدودیت هاست، محدودیت هایی که اکثرا برطرف نمیشوند. محدودیتها نوعا رشد آفرینند. عاقل کسی است که محدودیت های اجتناب ناپذیر را راحت میپذیرد. اما عارف کسی است که حتی اگر تمام محدودیتهایش را بردارند و او را از قدرتهای خاص برخوردار کنند، حاضر نمیشود خارج از محدودیت زندگی کند.

۲۰ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تفاوت خودت را با حیوانات بیشتر کن!

انسان میتواند مانند پرنده ها پرواز کند، مانند ماهی ها شنا کند و مانند دیگر حیوانات روی زمین راه برود. اما نمیتواند فراموش کند که انسان است و باید با حیوانات فرق داشته باشد. حیوانات میتوانند مثل تو غذا بخورند و نفس بکشند؛ اما نمی توانند مانند تو فکر کنند. تفاوت خودت را با حیوانات بیشتر کن!

۱۹ اسفند ۹۳ ، ۱۶:۰۹ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

صفای باطن دنیا

اگر صفای باطن داشته باشیم، فریب ظاهر دنیا را نخواهیم خورد؛ اما شیفته باطن دنیا خواهیم شد. آدم با صفا، صفای باطن دنیا را میبیند و مدهوش آن میشود. صفای باطن دنیا حرکت عاشقانه ذرات عالم به سوی خداست. صفای باطن عالم همان یسبح الله ما فی السماوات و الارض است.

۱۸ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

چرا زیاد میخوابیم؟

وقتی به خواب میرویم جسم و روح خود را رها میکنیم تا تجدید قوا کنند. چرا زیاد میخوابیم؟ چون وقتی بیداریم معمولا بدجوری از جسم و جان خود استفاده میکنیم و موجب خستگی نابجای خود میشویم. ولی آدم حسابیها چون هنگام بیداری آرامترند، میتوانند کمتر بخوابند؛ کمیت و کیفیت زندگیشان بهتر است.

۱۷ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مدیریت لذت

این ماییم که باید لذت ببریم، نه آنکه لذت ما را ببرد. ما باید غذا بخوریم، نه غذا ما را بخورد. ما باید درس بخوانیم، نه درس ما را بخواند. اگر تسلیم انواع لذت ها بشویم، لذت ما را برده است و دیگر نمیتوانیم خوب لذت ببریم. پس باید با لذت، غذا و حتی علم گزینشی برخورد کنیم تا مقهور نشویم.

۱۷ اسفند ۹۳ ، ۰۱:۲۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

انسان ؛ موجودی ضعیف

انسان ضعیف است. ضعیف در برار بسیاری از مشکلات و تنها قدرتی که به ضعف انسان احترام میگذارد خداست. خدا دوست دارد انسان از او کمک بخواهد. از درخواست های بنده اش خسته نمیشود. او به بندگان ضعیف خود از مادر مهربانتر است. حتی زمانی که در برار تمنا های بنده اش ظاهر سکوت میکند.

۱۴ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰