"برای رشد معنوی، مهارت هم لازم است."

۹ مطلب با موضوع «مبارزه با هوای نفس» ثبت شده است

جهاد اکبر

جهاد اکبر مبارزه و لشگر کشی خوبی های تو در مقابل بدی های تواند. فرماندهی خوبی هایت با توست و فرماندهی بدی هایت با شیطان. حماسه سرای جهاد اصغر خلق خدایند و حماسه سرای جهاد اکبر خود خداست.

۰۱ مهر ۹۳ ، ۰۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

جهادگر

جهاد تلاش و تکاپوی فرهادوار انسان مشتاق است در مبارزه با موانعی که سر راه محبوب قرار دارند. جهادگر یک انقلابی است که در محدوده قرارداد های حداقلی نمیگنجد و از حداکثری بودن لذت میبرد.

۱۶ شهریور ۹۳ ، ۱۴:۲۵ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

ادب

نظم و ادب دو مورد از مهمترین وجوه تقوا و شاید مهمترین راه مبارزه با هوای نفس هستند. ادب نوعی نظم در رفتار و گفتار به حساب می آید. گاهی ممکن است رفتار خوبی داشته باشی ولی مودب نباشی؛ ولی اگر دائما چیزهایی را رعایت کردی با ادب خواهی بود. ادب یعنی هر زمان هر کار که دلت خواست انجام ندهی!

۱۱ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۳۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱

موسیقی (قسمت اول)

نیاز شخصیه شهوانی را بهش بپردازی ضعیف میشوی! خیلی ساده است. حضرت امام، مرحوم شاه آبادی؛ استاد عرفان حضرت امام و آقای بهجت رضوان الله، این بزرگواران در مورد موسیقی که صحبت میکردند یک حرف مشترک داشتند و آن اینکه موسیقی آدم را ضعیف و بی اراده میکند.

لذت میبری؟ خب؛ مرگش برای همین است که لذت میبری! خوشت می آید؟ خب تمام شد؛ فاتحه ات خوانده است! این ضعف کجا خودش را نشان میدهد؟ خیلی جاها

۲۷ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۴۴ ۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

رمز موفقیت

وقتی دلت برای یک کار خوب تنگ میشود حتما به سراغ آن کار خوب برو و انجام بده. اما وقتی دلت برای یک کار بد تنگ شد آن را به تاخیر بینداز و سعی کن از زیر حرف دلت فرار کنی. این مهمترین رمز موفقیت در تعالی روح و مبارزه با هوای نفس است. هوس های خوب دل ما الهامات الهی هستند!

۱۱ مرداد ۹۳ ، ۱۹:۵۴ ۱ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

حذف رنج

ما نمیتوانیم کاری کنیم که دیگر در دنیا رنج نبریم؛ اما میتوانیم رنج خود را کمتر کنیم. برای این که رنج خود را کاهش دهیم اولا نباید معصیت کنیم. ثانیا باید اهل صبر باشیم. آغاز صبر و ظرفیت این است که بدانیم دنیا محل رنج است و نمیشود رنج را از زندگی دنیا حذف کرد.

۱۱ مرداد ۹۳ ، ۱۹:۵۰ ۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

روز قیامت

این که روز قیامت کسی نمیتواند برای کسی کاری انجام دهد اصلش در این دنیا است؛ در چه زمینه ای؟ در این زمینه که هر کسی باید خود پا روی هوای نفس خود بگذارد. کسی نمیتواند به جای کسی کاری انجام دهد. اگر کسی را وادار به کار خوبی کنی دیگر این کار؛ کار او نیست.

۲۶ تیر ۹۳ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

آدم شدن تحمل میخواد!

لازمه مهربان بودن، تحمل نا مهربانی هاست. لازمه عدالت طلبی برای جامعه، تحمل بی عدالتی ها علیه خود است. لازمه خدمت به دیگران، تحمل قدردانی نشدن است. آدم حسابی شدن تحمل و ظرفیت میخواهد!

۰۳ تیر ۹۳ ، ۱۰:۰۹ ۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

دلم میخواد!

وقتی بنای مخالفت با جوجه ای به نام "دلم میخواهد" نداشته باشیم، این جوجه تبدیل به غول بی شاخ و دم و اژدهای وحشتناک و بیرحمی خواهد شد که ما را به اسیری خواهد کشید؛ نه میمیریم که از دستش راحت شویم. نه اجازه حیات به ما خواهد داد. نه میتوانیم از او به جایی شکایت کنیم. نه جای دفاعی برای  ما باقی میگذارد.

۲۳ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۵۱ ۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰