حوصله نداشتن علامت در دسترس نبودن دوست داشتنیهاست. وقتی آدم پیش دوست داشتنیهایش باشد دچار بی حوصلگی نمیشود. اگر دلت جای دیگری باشد و یا دلت اینجایی که هستی نباشد، بی حوصله و بی انرژی میشوی. ولی اگر محبوبت خدا باشد همیشه باحوصله و پرانرژی خواهی بود، چون همیشه در کنار محبوبت هستی.