زیارت مزار امام حسین ع میتواند در حد بهره برداری حضوری از امام ع نورانیت بیاورد. گاهی این زیارت مانند نصرت امام ع در زمان حیاتش ارزش دارد و الا در برخی روایات در حد جهاد در راه خدا و بلکه بالاتر از آن ذکر نمیشد. البته معلوم است که هیچگاه نباید جهاد را به خاطر زیارت صرف ترک کرد.