هرچند وقت یکبار به ما فرصت میدهند یک انتخاب ارزشمند داشته باشیم. اگر انتخاب بی ارزشی داشته باشیم و یا اصلا انتخابی نداشته باشیم، امور بی ارزشی به ما تحمیل خواهند شد. آنوقت ما مجبور خواهیم بود عمر و هستی خود را صرف امور بیهوده کنیم. ما باید از خدا برای انتخابهایمان مدد بگیریم.